top of page

50:50

specail menu

รวมเมนูสัดส่วนเนื้อ50กระดูก50ไว้ที่นี่ค่ะ เหมาะกับบ้านที่ชอบผสมให้น้องหมาน้องแมวทานเอง ในสัดส่วนเนื้อและกระดูกที่เท่ากัน

ในเมนูจะยังไม่มีผักผลไม้ใดๆค่ะ เพราะจะเป็นเมนูที่เจ้าของชอบเปลี่ยนผักไปมาให้เด็กๆกัน

SALMON+

Various types of meat

โครงและหัวแซลมอน+เนื้อจระเข้ = 125 
โครงและหัวแซลมอน+อกไก่ลอกหนัง  = 80
โครงและหัวแซลมอน+เนื้อหัวไหล่แกะ = 250
โครงและหัวแซลมอน+แกะบดรวม 145 
โครงและหัวแซลมอน+เนื้อกวางชายโครง 145 
โครงและหัวแซลมอน+ปลานิลสุก 145 
โครงและหัวแซลมอน+ดอลลี่สุก 100 

โครงและหัวแซลมอน+ปลาทับทิมสุก 170 

Chicken+

Various types of meat

โครงไก่+เนื้อวัวรวม = 155

โครงไก่+เนื้อวัวสันใน = 180

โครงไก่+เนื้อกวางสันใน = 220
โครงไก่+เนื้อจระเข้ไม่มีพังผืด  =170
โครงไก่+เนื้อแกะ =125
โครงไก่+หัวไหล่แกะ 225 
โครงไก่+ดอลลี่สุก 80 
โครงไก่+ปลานิลสุก 125

โครงไก่+ปลาทับทิมสุก 150 

โครงไก่+ทูน่า =250

โครงไก่+ปลาสำลีญี่ปุ่น =105

โครงไก่+เนื้อวัวรวม(บด) = 155
โครงไก่+เนื้อวัวรวม(ชิ้น) = 250

ปีกปลายไก่+เนื้อแซลมอน =180

ปีกปลายไก่+เนื้อแกะรวม =155 

ปีกปลายไก่+ปลานิลสุก =155 

ปีกปลายไก่+เนื้อกวาง = 170

ข้อไก่+อกไก่ลอกหนัง =70

ข้อไก่+ปลาสำลีญี่ปุ่น =90

ข้อไก่+ดอลลี่สุก =105 

ตีนไก่+เนื้อวัว =160

DUCK+

Various types of meat

โครงเป็ด+เนื้อจระเข้ = 125 
โครงเป็ด+อกไก่ลอกหนัง  = 80
โครงเป็ด+เนื้อหัวไหล่แกะ = 250
โครงเป็ด+แกะบดรวม 145 
โครงเป็ด+เนื้อกวางชายโครง 145 
โครงเป็ด+ปลานิลสุก 145 
โครงเป็ด+ดอลลี่สุก 100 

โครงเป็ด+ปลาทับทิมสุก 170

คอเป็ดลอกหนัง+อกไก่ลอกหนัง  =60 

คอเป็ดลอกหนัง+เนื้อแกะ(บด) 209
คอเป็ดลอกหนัง+เนื้อแกะ(ชิ้น) 284

ปีกปลายเป็ด+ปลาทูน่า = 260

ปีกปลายเป็ด+อกไก่ลอกหนัง=100

ปีกปลายเป็ด+เนื้อจระเข้ = 205

bottom of page