top of page

บาร์ฟคืออะไร


บาร์ฟคืออะร

หลายๆท่านที่ให้อาหารเม็ดหรืออาหารสำเร็จรูปกับสัตว์เลี้ยงของท่านอาจจะเคยได้ยินคำนี้อยู่บ้าง หรืออาจจะเป็นครั้งแรกที่เคยเห็นเคยคำนี้ บาร์ฟ หรือ B.A.R.F เป็นคำย่อมาจาก Biologically Appropriate Raw Foods แปลตรงตัวว่า อาหารดิบที่เหมาะสมทางชีวภาพ

ซึ่งการให้อาหารดิบแก่สุนัขนี้คือการเลียนแบบการกินโดยธรรมชาติของสุนัขป่า ซึ่งเป็นการกินดั้งเดิมของสัตว์กินเนื้อนั่นเอง ในต่างประเทศจะมีการให้กินอาหารแบบบาร์ฟนี้แพร่หลายกว่าในประเทศไทย และทั้งสุนัขและแมวสามารถกินบาร์ฟได้เหมือนกัน โดยที่จะมีโภชนาการในการกินที่ต่างกัน

ถึงแม้ว่าการกินบาร์ฟจะเป็นการเลียนแบบการกินของสุนัขป่า แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะให้แต่เนื้อดิบกับสุนัขอย่างเดียวเหมือนอย่างที่เราเห็นในสารคดี เพราะที่เราเห็นจากสารดคีจะเป็นแค่ช่วงเดียวของการกินเท่านั้น

สุนัขป่ามีการกินที่หลากหลายกว่าที่เราคิด สุนัขป่ากินทั้ง เนื้อจากสัตว์เล็กหรือใหญ่ที่ล่าได้ กินปลา กินกระดูก ซากเน่า เครื่องใน กากอาหารในลำไส้ รวมถึง ผัก และผลไม้ ดังนั้นการที่จะให้สุนัขกินแค่กระดูกหรือเนื้อเพียงอย่างเดียว จึงอาจทำให้สุนัขขาดสารอาหารได้

Commentaires


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page